Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας – Βιώσιμη στέγαση και λειτουργία

Τα μεγάλα προβλήματα  που  αντιμετωπίζει το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας και που έχουν αναδειχθεί από τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου, τον Σύλλογο Γονέων και την ΕΛΜΕ όχι μόνο δεν επιλύθηκαν, αλλά οξύνονται με τη διάσπαση του σχολείου, αφού αποφασίστηκε η στέγαση 2 τάξεων σε διαφορετικά μέρη, που απέχουν περί τα 20 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

 Οι ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων είναι μεγάλες διότι έπρεπε  στο διάστημα που μεσολάβησε να είχε γίνει η  οριστική στέγαση του σχολείου σε κατάλληλο χώρο.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας, όπως όλα τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, έχει ενιαίο χαρακτήρα τόσο στη διοικητική του λειτουργία όσο και στο πρόγραμμα σπουδών του.  Η διάσπασή του σε 2 απομακρυσμένα χωριά υποβαθμίζει τη λειτουργία του και παρακωλύει την επιτυχή επιτέλεση του σχολικού προγράμματος.

Ο αντίκτυπος της διάσπασης του σχολείου θα  είναι τεράστιος για όλη τη σχολική κοινότητα.  Για μεν τους/τις  μαθητές/τριες χάνεται η δυνατότητα για κοινές καλλιτεχνικές δράσεις όπως ορίζονται από το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, για δε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου η συνεχής μετακίνηση από το ένα μέρος στο άλλο θα αποβεί σε βάρος του εκπαιδευτικού τους έργου, του οικονομικού τους προγραμματισμού και της ασφάλειάς τους.

Η ΕΛΜΕ Αργολίδας στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των μαθητών/τριων, των γονιών και των εκπαιδευτικών  του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδας για την ανέγερση σχολείου που να καλύπτει ενιαία και πλήρως τις στεγαστικές ανάγκες.

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Αργολίδας

 

Σχετικά

Advertisment
Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα