Καθορισμός τελών την Τρίτη στο ΔΣ Άργους-Μυκηνών

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 το απόγευμα και περιλαμβάνει 5 θέματα ημερησίας διάταξης.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)  στις 18 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  όπως ισχύει, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί καθορισμού των δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2024 και εφεξής – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  2. Περί καθορισμού των τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2024 και εφεξής – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  3. Επί του από 6-6-2024 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του Ν. 339/76 ετών 2015-2019» – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  4. Καθορισμός μηνιαίων εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο των Ν.Π.Δ.Δ. α)«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και β)«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  5. Μίσθωση ακινήτου για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Φ. Κολεβέντης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Αναγνωστόπουλος

Σχετικά

Advertisment
Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα