Τι αλλάζει και πότε στην έκδοση οικοδομικών αδειών

Τέλος του έτους με αρχές του 2025 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον υπολογισμό του κόστους έκδοσης των οικοδομικών αδειών των πολιτών και των επενδυτών.

Το έργο αυτό φαίνεται πως θα το χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και πως θα ενταχθεί στη δράση για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σημειώνεται δε πως το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό και η προθεσμία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών λήγει στις  3 Ιουνίου.

Μάλιστα ο ανάδοχος του διαγωνισμού θα πρέπει να ασχοληθεί:

  • με την ανάπτυξη του αλγορίθμου για τον υπολογισμό του κόστους  της έκδοσης οικοδομικής άδειας,
  • με την ανάλυση των παραμέτρων και την τεκμηρίωση των στοιχείων υπολογισμού του αλγορίθμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  •  με την κατασκευή και την εφαρμογή της ιστοσελίδας στην οποία θα υπάρχει διακριτό σημείο όπου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα αναρτούν τις αποφάσεις αναφορικά με το κόστος της  έκδοσης οικοδομικής αδείας. Σημειώνεται δε πως ο ανάδοχος αυτός θα πρέπει να ασχοληθεί και με την συντήρηση της πλατφόρμας για μια  πενταετία.

Ο στόχος  του μέτρου είναι να υπάρχει διαφάνεια στο κόστος έκδοσης κάθε είδους οικοδομικής άδειας και να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ειδικοί παράμετροι ανά περιοχή και ανά κατασκευαστικό έργο, προκειμένου να μην επιβάλλουν οι μηχανικοί ανεξέλεγκτες χρεώσεις. Δηλαδή οι χρεώσεις αυτές να μην είναι ούτε πολύ υψηλές για τους πολίτες και τους επενδυτές αλλά ούτε και υπερβολικά χαμηλές που θα δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά.

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα το κόστος για την έκδοση οικοδομικών αδειών μπορούν να το υπολογίσουν μέσω  διαφόρων εφαρμογών μόνο οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, όπως του ΤΕΕ. Επίσης επισημαίνεται πως για να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες απαιτούνται μια σειρά από μελέτες και αποδεικτικά. Mερικά από αυτά είναι μεταξύ άλλων οι έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας, οι αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, οι ειδικές μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων κλπ.

 

Σχετικά

Advertisment
Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα