146 θέσεις εργασίας σε πέντε Δήμους της Ελλάδας

Τις θέσεις εργασίας προκήρυξαν οι Δήμοι Ρόδου, Νέας Ιωνίας, Κορινθίων, Πύργου και Γαλατσίου και απευθύνονται σε απόφοιτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) που σημαίνει πως στις εν λόγω προκηρύξεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εκείνοι που κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου.

Αναλυτικά όλες οι θέσεις ανά φορέα:

Δήμος Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) που θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2024.

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΔΕ Οδηγών – 9 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Β, Ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3) – 2 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Α, Ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5, 1.6, 1.7) – 1 θέση

ΥΕ Δασοπυροσβεστών – 42 θέσεις

Δήμος Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 20 θέσεων.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως 3 μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Νέας Ιωνίας:

ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 2 θέσεις

ΠΕ Παιδαγωγών – 2 θέσεις

ΤΕ Νοσηλευτικής – 1 θέση

ΔΕ Μαγείρων – 2 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – 1 θέση

ΔΕ Υδραυλικών – 1 θέση

ΔΕ Αποθηκάριων – 1 θέση

ΔΕ Οδηγών – 1 θέση

ΔΕ Ναυαγοσωστών – 1 θέση

ΥΕ Τραπεζοκόμων – 3 θέσεις

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων – 2 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 3 θέσεις

Δήμος Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή σε υποψήφιους που δε διαθέτουν κάποιο πτυχίο, υπογράφοντας τετράμηνες συμβάσεις εργασίας.

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΔΕ Οδηγών [Εποχικό Προσωπικό] – 2 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα [Εποχικό Προσωπικό] – 1 θέση

ΥΕ Δασεργατών – 12 θέσεις

 

Δήμος Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου προκηρύσσει την πρόσληψη 41 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στο καλοκαιρινό αθλητικό camp.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα ενός μήνα

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής – 35 θέσεις

ΠΕ Ιατρός – 1 θέση

ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτής – 1 θέση

ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων – 2 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων – 2 θέσεις

Δήμος Πύργου

Ο Δήμος Πύργου ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 16 νέων θέσεων. Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως γεωτεχνικούς, απόφοιτο διοικητικού – λογιστικού, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων και δασεργάτες.

 

Η πρόσληψη προσωπικού θα υλοποιηθεί με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 συνολικού αριθμού 16 ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας, φύλαξης δασικών εκτάσεων, δασοπυρόσβεσης, προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Πύργου, εφόσον το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Πύργου:

ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων – 1 θέση

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 1 θέση

ΔΕ Οδηγών – 2 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 2 θέσεις

ΥΕ Δασεργατών – 10 θέσεις

Σχετικά

Advertisment
Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα