Ανδριανός στη Βουλή: Δεδομένη η βούληση και αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός στην πρωτολογία του σήμερα στη Βουλή ως εισηγητής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις» τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις» απαντά, όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος του, σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα.

Αποδεικνύει τη βούληση της Κυβέρνησης διαρκώς να εμπλουτίζει με νέες δράσεις και μέτρα τις άμεσες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση πιεστικών αναγκών, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και να ενισχύει το θεσμικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Και βεβαίως, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι η βούληση και η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του υπαρκτού ζητήματος της ακρίβειας είναι δεδομένη.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την επιστολή που έστειλε πριν από λίγες μέρες προς την Πρόεδρο της Κομισιόν θέτει το ζήτημα της ακρίβειας και της προστασίας των καταναλωτών, αλλά και της ανάγκης για ίση μεταχείριση των ευρωπαϊκών κρατών από τις πολυεθνικές εταιρίες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου την κρίσιμη πολιτικά περίοδο πριν τις ευρωεκλογές.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει για μια ακόμη φορά την πρωτοβουλία να θέσει την ατζέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προωθήσει πολιτικές που όχι μόνο απαντούν στα προβλήματα, αλλά και υπογραμμίζουν τις αρχές της ενότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης που αποτελούν και προϋπόθεση για την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Είμαστε συνεπώς αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε ολομέτωπα το πρόβλημα της ακρίβειας: Με μέτρα άμεσης παρέμβασης και αποτελεσματικότητας όπου χρειάζεται που ήδη αποδίδουν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ιδίως για προϊόντα πρώτης προτεραιότητας. Με διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Με τη διαρκή ενδυνάμωση του ρυθμιστικού και ελεγκτικού πλαισίου. Και βεβαίως, με τη διαρκή προσπάθεια για τη σημαντική ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται και το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα.

Η αύξηση από 30 σε 60 ημέρες του διαστήματος εντός του οποίου μπορεί να θεωρηθεί ως αρχική τιμή αυτή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από διαδοχικές μειώσεις τιμών, σε συνδυασμό με τον ορισμό των αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο της εφαρμογής της πρόβλεψης αυτής και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων, βοηθά σημαντικά στην αντιμετώπιση της παραπλάνησης των καταναλωτών μέσω πλασματικών ανακοινώσεων μειώσεων.

Σημαντική είναι επίσης η ενίσχυση της σύννομης λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών και της άσκησης των αντιπροσωπευτικών αγωγών, ένα σημαντικό όπλο στη διάθεση του καταναλωτή, μέσω του ορισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ως αρμόδιου φορέα για την εγγραφή, τη διατήρηση και την διαγραφή Ενώσεων Καταναλωτών στο σχετικό Μητρώο, το οποίο επίκειται μάλιστα να ψηφιοποιηθεί πλήρως.

Και βεβαίως, η υποχρεωτική πλέον ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια των αποφάσεων για επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, ενισχύει ουσιαστικά τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, την έγκυρη πληροφόρηση των καταναλωτών και τον αποτρεπτικό ρόλο των απειλούμενων κυρώσεων.

Στον ίδιο στόχο, της αντιμετώπισης της ακρίβειας, της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, αλλά και της ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της ανάπτυξης και της επιχειρηματικής δράσης, συμβάλλει η επίλυση του προβλήματος της κατηγοριοποίησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με την προσθήκη των σχετικών ΚΑΔ. Πλέον η αδειοδότηση των Κέντρων αυτών θα γίνεται χωρίς κωλύματα από τις περιφερειακές αρχές, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια για τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων, το οποίο μετακυλύεται σε μεγάλο βαθμό στον τελικό καταναλωτή.

Διαφορετικό πρόβλημα επιλύει το άρθρο 10 με την παράταση κατά ένα έτος, στην προθεσμία θεώρησης των αδειών των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και απόδειξης της άσκησης του ελάχιστου ορίου επαγγελματικής δραστηριότητας ως προς τις άδειες των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για αίτημα που είχαν διατυπώσει οι επαγγελματικοί φορείς καθώς υπήρχε ζήτημα ως προς την έγκαιρη συγκέντρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τους επαγγελματίες.

Σε ό,τι αφορά τώρα το κρίσιμο ζήτημα της διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των επενδύσεων που υπήχθησαν στους αναπτυξιακούς νόμους 4887/2022:

– Παρατείνεται στους έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης η προθεσμία υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης του ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων και εισάγονται τροποποιήσεις που αφορούν τη δυνατότητα χαμηλότερου ποσού ενίσχυσης, συγκριτικής ή άμεσης αξιολόγησης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε διαφορετικές περιοχές.

– Διευρύνεται από 2 σε 6 μήνες η προθεσμία υποβολής της αίτησης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

-Δίνεται η δυνατότητα επιλογής χορήγησης μικρότερων ποσοστών ενίσχυσης με αντιστάθμισμα υψηλότερη βαθμολόγηση στην αξιολόγηση και επομένως την ενίσχυση των πιθανοτήτων ένταξης και παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σε διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης, εντός όμως της ίδιας περιφέρειας, καθώς και η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της συγκριτικής και της άμεσης αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

Επίσης, για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων:

– Καθίσταται δυνητική η  έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την εξειδίκευση των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

-Καθορίζονται με ενιαίο τρόπο τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία του ελέγχου των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητά τους, αλλά και να διευκολυνθούν τόσο οι επενδυτές όσο και η διοίκηση, και γνωστοποιείται εκ των προτέρων ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων και το ύψος των κυρώσεων.

-Τέλος, ορίζεται μέγιστο όριο 50% διαφοροποιήσεων σε δυναμικότητα και ισχύ, πέραν του οποίου ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ακολουθεί ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής μερικής κύρωσης, αναλόγως των συνθηκών, για τη μεταβολή του τόπου εγκατάστασης.

Σε ό,τι αφορά ζητήματα τη διοίκησης:

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη της διοργάνωσης του ειδικού προγράμματος πιστοποίησης για τις δημόσιες συμβάσεις από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και η διεύρυνση της δεξαμενής των αξιολογητών και των ελεγκτών των επενδυτικών σχεδίων ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο των εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών.

Ενισχύεται έτσι ουσιαστικά τόσο η ποιότητα του παραγόμενου έργου όσο και η δυνατότητα ταχύτερης ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων διαδικασιών.

Ακόμη, για την αμεσότερη αξιολόγηση των υποψηφίων εισηγητών και τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, πέραν της μελέτης του φακέλου τους, προστίθεται στάδιο συνέντευξης, χωρίς να διακινδυνεύεται η αντικειμενικότητα, διαφάνεια και εγκυρότητα της διαδικασίας επιλογής.

Επιλύεται επίσης η εκκρεμότητα που αφορούσε τις προκηρύξεις επιλογής προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης που εκδόθηκαν το έτος 2018, οι οποίες καταργούνται και επαναπροκηρύσσονται, ώστε να αντιστοιχούν στη σημερινή οργανωτική δομή του Υπουργείου.

Εξάλλου, για την περαιτέρω ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού με προσωπικό που διαθέτει πολύτιμη εμπειρία, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της διετούς διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων για τη στελέχωση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, ενώ ρυθμίζεται η εξόφληση των δαπανών μίσθωσης και λειτουργίας του ακινήτου επί της οδού Νίκης 6-7 και Ερμού που στεγάζει υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι προβλέψεις του κεφαλαίου 6, με τις οποίες ορίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία και των επιχειρήσεων του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις σχετικές διεθνείς κυρώσεις. Πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο άμεσης και ουσιαστικής στήριξης σε επιχειρηματίες που για αντικειμενικούς λόγους αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Ομοίως, προβλέπεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν θέματα γνωστοποίησης, έγκρισης ή άλλων όρων και προϋποθέσεων άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η έως και την 11η Σεπτεμβρίου του 2023.

Στο κρίσιμο πεδίο των υποδομών, σημαντική είναι επίσης η πρόβλεψη για τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση για έργα υλοποίησης σιδηροδρομικών γραμμών, όπου καταργείται η προϋπόθεση της ιδιαίτερα χρονοβόρας τροποποίησης των πολεοδομικών σχεδίων.

Τέλος, το νομοσχέδιο ενισχύει την απρόσκοπτη λειτουργία των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, την ποιότητα του σήματός τους και την πρόσβαση στο ελληνικό πρόγραμμα ιδίως από κατοίκους παραμεθόριων παραμεθόριων περιοχών όπου σήμερα παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των παρεμβολών και των επικαλύψεων από σταθμούς άλλων χωρών.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα δήλωσης δευτερευουσών θέσεων εκπομπής, κατ’ εξαίρεση χορήγησης δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής σε παραμεθόριους ραδιοφωνικούς σταθμούς και προβλέπεται η αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων της Εθνικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως επεσήμανα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, το νομοσχέδιο αυτό επιλύει μια σειρά από υπαρκτά και πιεστικά προβλήματα και ενισχύει ουσιαστικά το θεσμικό και ρυθμιστικό οπλοστάσιο της πολιτείας.

Η ολομέτωπη επίθεση στην ακρίβεια, η προστασία του καταναλωτή έναντι παραπλανητικών πρακτικών, η ενίσχυση των ελεγκτικών αρχών, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης σε κρίσιμους τομείς όπως η Αποθήκευση και Διανομή, η διευκόλυνση της ολοκλήρωσης υπαγμένων επενδυτικών σχεδίων αλλά και σημαντικών έργων υποδομής, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορέων της διοίκησης, η άμεση στήριξη σε πληγείσες επιχειρήσεις από την κακοκαιρία Daniel και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών στο δημόσιο αγαθό του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος είναι πεδία παρέμβασης πρώτης προτεραιότητας και άμεσης σημασίας.

Η θεματολογία αυτή, και πολύ περισσότερο οι συγκεκριμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου, καταδεικνύουν τόσο τη βούληση, όσο και την αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης να δίνει λύσεις σε προβλήματα και ταυτόχρονα να οικοδομεί με διαρθρωτικές παρεμβάσεις το αναγκαίο νέο θεσμικό και ρυθμιστικό περιβάλλον για να αξιοποιήσουμε ως κοινωνία τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της χώρας μας.

Για τους λόγους αυτούς, σας καλώ να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο αυτό».

Στη δευτερολογία του, ο κ. Ανδριανός τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Πριν μπω στο σχέδιο νόμου, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά για τα όσα είπε προηγουμένως ο συνάδελφος του ΚΚΕ και για την αποκατάσταση της πραγματικότητας, θέλω να τον ενημερώσω ότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών δίνουν στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για 37η χρονιά την πρώτη θέση με ποσοστό 40%. Έτσι δικαιώνεται ο αγώνας που δίνουν οι φοιτητές μέλη της ΔΑΠ για μια σύγχρονη και ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας και πολιτικές που διασφαλίζουν ιδίως στους νέους ανθρώπους τις ευκαιρίες που δικαιούνται και αξίζουν.

Τώρα, στο νομοσχέδιο: Όπως και κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, έτσι και σήμερα, στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια, καταδείχθηκε η χρησιμότητα και αναγκαιότητα των προβλέψεων που περιλαμβάνει.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας – τη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας διεθνώς και στη χώρα μας – και την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, το νομοσχέδιο θωρακίζει επιπλέον από τις παραπλανητικές μειώσεις τιμών, ενισχύει ουσιαστικά τις ελεγκτικές αρχές και τις Ενώσεις Καταναλωτών, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα. Ακόμη, διευκολύνει ουσιαστικά την υλοποίηση αναγκαίων υποδομών στα logistics και τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Στο κρίσιμο για την ανάπτυξη και την απασχόληση ζήτημα της ολοκλήρωσης των υπηγμένων επενδύσεων, εισάγει διατάξεις που μειώνουν τη γραφειοκρατική επιβάρυνση, ενισχύουν τη βεβαιότητα στον προγραμματισμό της επένδυσης και διευκολύνουν την επενδυτική δράση χωρίς εκπτώσεις στη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα.

Στη διοίκηση, η διοργάνωση ειδικού προγράμματος πιστοποίησης για τις δημόσιες συμβάσεις, οι προβλέψεις για την πληρέστερη αξιολόγηση των υποψήφιων εισηγητών, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω συνέντευξης, αλλά και η δυνατότητα παράτασης της διετούς διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων για τη στελέχωση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα η ληφθείσα εμπειρία του προσωπικού ενισχύουν ουσιαστικά τόσο τον ελεγκτικό ρόλο του κράτους, όσο και τον ρόλο του ως ουσιαστικού αρωγού της επενδυτικής και επιχειρηματικής προσπάθειας στη χώρα μας προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά τις πληγείσες επιχειρήσεις από την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, αλλά τις επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις σχετικές διεθνείς κυρώσεις, ο ορισμός του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου των ενισχύσεων, αλλά και η δυνατότητα ευκολότερης γραφειοκρατικά άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων στις πληγείσες περιοχές συνθέτουν ακόμη μία δέσμη μέτρων που έρχεται να προστεθεί στην αρωγή του κράτους ενώπιον αυτών των πραγματικών και οξύτατων καταστάσεων ανάγκης.

Ακόμη, οι προβλέψεις που αφορούν τη ραδιοφωνία, ενισχύουν τη διαφάνεια και την απρόσκοπτη λειτουργία των νομίμως λειτουργούντων σταθμών και διασφαλίζουν την ποιότητα του σήματος και την πρόσβαση ιδίως των κατοίκων των παραμεθόριων περιοχών στο δημόσιο αγαθό του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος.

Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ επίσης σε δύο προβλέψεις των τροπολογιών με ξεχωριστή σημασία:

Πρώτον στην αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης των αποσπασμένων αστυνομικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε 45 ευρώ τη μέρα, ένα αίτημα των ενώσεων των αστυνομικών και μια έμπρακτη, συμβολική και ουσιαστική αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελούν τα στελέχη αυτά και των συνθηκών που καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν.

Και δεύτερον, η πρόβλεψη για τις επιχορηγήσεις του μεταφορικού κόστους και του κόστους του δημοσιογραφικού χάρτου για τις εκδοτικές επιχειρήσεις πανελλήνιου περιφερειακού και τοπικού τύπου. Σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση έχει αναδειχθεί σε μείζονα κίνδυνο για την ποιότητα της φιλελεύθερης δημοκρατίας διεθνώς, η στήριξη του τύπου είναι μια από τις ουσιαστικότερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει η κοινωνία μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το νομοσχέδιο που συζητήσαμε σήμερα είναι ακόμη ένα απτό τεκμήριο της βούλησης και της αποφασιστικότητας της Κυβέρνησης να δίνει λύσεις σε άμεσα και πιεστικά προβλήματα, αλλά και να ενισχύει διαρκώς το θεσμικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, την προϋπόθεση της ολόπλευρης ανάπτυξης του τόπου μας, προς όφελος των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Με συγκεκριμένες δράσεις, με άμεσες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, διασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις για την ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη που αξίζει η πατρίδα μας».

Σχετικά

Advertisment
Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα