Γιάννης Μαργέτας: Δημοτική Αρχή Ερμιονίδας εναντίον Κοινότητας

Στην Αρχιτεκτονική του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της Χώρας μας η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ είναι η βάση, είναι ο πυλώνας, κατά την Ευρωπαϊκή έκφραση, του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η Αποκέντρωση και η Αυτοδιοίκηση οδήγησαν στον εκδημοκρατισμό του κράτους, που πολλές φορές φάνταζε απαρχαιωμένο και αναποτελεσματικό.

Ωστόσο, κάποιες φορές έλλειμμα δημοκρατίας γίνεται  αισθητό, σε ένα θεσμό προνομιακό για την ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας.

Την τρέχουσα πενταετία θα πρέπει να μην χαθεί άλλος χρόνος και να είναι ξεκάθαρος από την αρχή ο ρόλος των Τοπικών Συμβουλίων.  Να ασκούν αβίαστα την αποστολή τους που είναι να γίνουν δίαυλοι έκφρασης των επιμέρους αναγκών της κοινωνίας των χωριών, δηλαδή να εισηγούνται, να διεκδικούν και να επεξεργάζονται προτάσεις λύσεων στα προβλήματα της περιοχής τους. Να εκφράζουν τον κοινωνικό έλεγχο στη Δημοτική Αρχή και υπό αυτή την έννοια να δημιουργούν προϋποθέσεις ουσιαστικής δημοκρατικής νομιμοποίησης, δηλαδή να ενισχύουν την ανοικτή τοπική δημοκρατία. Να μην σκιαμαχούν με αρμοδιότητες, εξουσίες και τοπικισμούς. Να λειτουργήσουν ως όργανα «περιφρούρησης» των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας που εκπροσωπούν, παρακολουθώντας την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων, να έχουν πλήρη εικόνα για το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα και τα οικονομικά δεδομένα του κάθε έργου, που αφορά το Δημοτικό Διαμέρισμα, και να ζητούν εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή, όταν διαπιστώνουν ότι τα έργα δεν προχωρούν ικανοποιητικά.

Διαβάζουμε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την με αριθμό ΑΔΑ: Ψ5ΤΟΩΡΡ-3ΒΜ Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητα Κοιλάδας του Δήμου Ερμιονίδας:

«Στη συζήτηση για τον Πασχαλινό στολισμό της Κοιλάδας που έγινε στα πλαίσια του Κοινοτικού Συμβουλίου, παρουσία των εθελοντών που εργάστηκαν για τον σκοπό αυτό, διαπιστώθηκε η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ Αντιδημάρχων και Κοινότητας. Η Πρόεδρος μίλησε για την ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο χωριό και παρακάλεσε για αποφυγή στο μέλλον περιστατικών που διχάζουν την κοινωνία. Επισήμανε ακόμα την έλλειψη ενημέρωσης της για πράξεις και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στα όρια της Κοινότητας. Η Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/2024.»

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι επιτακτική ανάγκη να λειτουργούμε με ενσυναίσθηση. Να σεβόμαστε το ρόλο, τις αρμοδιότητες που δίνει ο νόμος στον κάθε αιρετό, να μην ξεχνάμε σε καμία πράξη ή ενέργειά μας ότι έχουμε εκλεγεί να υπηρετούμε την Τ.Α και κατά συνέπεια τους πολίτες.

Κρανίδι 20 Μαΐου 2024

Γιάννης Μαργέτας

 

Σχετικά

Advertisment
Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα