Κρανίδι/ Η ιστορία ενός ετοιμόρροπου που…κατεδαφίζεται επισήμως!

Σχετικά με την σημερινή κατάρρευση ενός ετοιμόρροπου κτηρίου στο Κρανίδι, πρέπει να τονιστεί ότι η ευθύνη της πρόληψης της κατάρρευσης και των προκληθέντων ζημιών εξαιτίας αυτής, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του κτηρίου.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, πλήρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα ασφάλειας των πολιτών, είναι η πρώτη που ξεκίνησε από το έτος 2020 μια οργανωμένη προσπάθεια για επιλυθεί ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτήρια, ξεκινώντας πρώτα από την καταγραφή τους.

Είχε γίνει μια αρχική καταγραφή των ετοιμόρροπων κτηρίων του Δήμου Ερμιονίδας και για τα ακίνητα που πρόκειται να κατεδαφιστούν ή τμήματα αυτών υπάρχει η υπ. αριθμ. πρωτ. 22420/685/17-3-2016, έκθεση της Επιτροπή Κρίσης Ετοιμόρροπων, που αποτελείται από δύο πολιτικούς μηχανικούς και μία αρχιτέκτονα μηχανικό.

Τα μέλη της επιτροπής αυτής εφαρμόζουν επιστημονικά κριτήρια κατόπιν αυτοψίας και βάση αυτών ορίζουν τα κατεδαφιστέα ακίνητα.

Επίσης, ο Δήμος Ερμιονίδας απέστειλε επιστολή στις 9 Νοεμβρίου 2020 στους Προέδρους των Κοινοτήτων, με την οποία τους ζητήθηκε να καταγράψουν τα ετοιμόρροπα κτήρια της Κοινότητάς τους.

Στην συνέχεια, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, υπήρξε επικοινωνία του Δήμου Ερμιονίδας με τους κατόχους των ετοιμόρροπων κτηρίων προκειμένου να προβούν αυτοί ως οφείλουν στις κατεδαφίσεις.

Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν το πράξουν εντός 6 μηνών, έχει το δικαίωμα να το κάνει ο Δήμος με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους και στην συνέχεια το κόστος προβλέπεται να βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μέσω της Δ.Ο.Υ.

Έτσι από το  έτος 2021 ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων από το Κρανίδι και την Κοιλάδα, οι οποίες έγιναν από τον ανάδοχο του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 73.667,53 €.

Βέβαια είναι γεγονός ότι η καταγραφή των ετοιμόρροπων ακινήτων και ο έλεγχος τους από την αρμόδια Επιτροπή Κρίσης Ετοιμόρροπων και την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ερμιονίδας είναι μια συνεχής και δυναμική διαδικασία, καθόσον οι συνθήκες αλλάζουν συν τω χρόνω, οπότε δεν  μπορούμε ποτέ να μιλάμε για πλήρη καταγραφή αυτών.

Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις ακινήτων υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι, ορισμένοι εκ των οποίων είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, κάτι που δυσκολεύει την όλη διαδικασία της επικοινωνίας μαζί τους.

Επειδή όμως το πρόβλημα είναι τεράστιο και σωρευμένο εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα ορισμένα κτήρια να πρέπει να κατεδαφιστούν άμεσα, για το έτος 2024 ο συγκεκριμένος διαγωνισμός ήταν ο 3ος σε χρονική σειρά που διενεργήθηκε από τον Δήμο Ερμιονίδας, μετά τις δύο οδοποιίες και ήδη υπάρχει ανάδοχος, ο οποίος ειδοποιήθηκε και άμεσα θα προβεί στην αποκατάσταση του δρόμου και στην κατεδάφιση των υπολοίπων τμημάτων του εν λόγω κτιρίου.

Σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο κτίριο, καθώς και άλλα δύο όμορα ακίνητα, είχαν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα μετά από Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης  του Δήμου Ερμιονίδας, η οποία διενεργήθηκε στις 21/2/2024 και επιδόθηκε στην φερόμενη ιδιοκτήτρια στις 8/3/2024, με προθεσμία 120 ημερών να προβεί σε όλες τις εργασίες αποκατάστασης που αναφέρονται σε αυτή.

Τέλος, τονίζεται ότι πέραν των όσων προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για τις κατεδαφίσεις των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων, ο Δήμος Ερμιονίδας θα προβεί σε κάθε νομική ενέργεια, προκειμένου να προστατευθούν οι Δημότες από την εγκληματική αμέλεια  και αδιαφορία που επιδεικνύουν κάποιοι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών.

Η έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ερμιονίδας για το κτίριο που κατέρρευσε:

Γραφείο Δημάρχου

 

Σχετικά

Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα