ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ: Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 σε τακτική δια ζώσης
συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (παρ. οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου ) στις
17:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, για τη
λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα:

1o θέμα ΗΔ Περί συζήτησης με αντικείμενο τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(ΜΠΕ) των έργων ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής με εμπλουτισμό/
προσάμμωση και επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας Kandia’s Castle
Resort and Thalasso Νafplio.

2o θέμα ΗΔ Περί έγκρισης της αρ.36/2024 απόφασης του Δ.Σ. του Δημ.Λιμενικού Ταμείο
Ναυπλίου περί «τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων
οικ έτους 2024».

3ο θέμα ΗΔ Περί καθορισμού ετήσιας συνδρομής των μελών ΚΑΠΗ Δήμου Ναυπλιέων.

4ο θέμα ΗΔ Περί καθορισμού ύψους τροφείων για τα φιλοξενούμενα παιδιά στους
Δημοτικούς Βρεφικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Ναυπλιέων.

5ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης αιτημάτων εγγραφής ως άμεσα ωφελούμενων στην πράξη
“Συνέχιση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ( Κ.Η.Φ.Η.)” Δ.
Ναυπλιέων.

6ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης χορήγησης μίας θέσης στάθμευσης IX οχήματος ΑμεΑ, επί της
οδού Αθηνάς 5 στο Ναύπλιο.

7ο θέμα ΗΔ Περί συγκρότησης επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.
4412/2016 για το 2023, άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 31 & 37 του Ν. 5013/2023.

8ο θέμα ΗΔ Περί ορισμού εκπροσώπου για την επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων
δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών
νοσημάτων.

9ο θέμα ΗΔ Περί αντικατάστασης μέλους στην Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου.

10ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης αντικατάστασης εκπροσώπου του εμπορικού και
επιχειρηματικού συλλόγου Ναυπλίου ως συμμετέχοντος μέλους στην Δημοτική
Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ναυπλιέων.

11ο
θέμα ΗΔ Περί αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά

Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα