Τί ζητά ο Πουλάς για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας, Ανδρέας Πουλάς με την οποία ζητά  να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης αιθουσών και να ιδρυθεί Λυκειακή Τάξη στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Πουλάς το σημαντικότερο πρόβλημα εστιάζεται στην έλλειψη ικανού αριθμού αιθουσών για την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών του καιτο πρόβλημα διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο, όσο ο αριθμός των μαθητών αυξάνει. Μετά το τέλος της φετινής χρονιάς θα γίνει ακόμα εντονότερο, γιατί πλέον απαιτείται και η δημιουργία Λυκειακής Τάξης για να φοιτήσουν τα παιδιά που τελειώνουν φέτος τη Γ΄ Γυμνασίου.

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας ιδρύθηκε το 2021, με την υπ΄ αριθμ.  67984/Δ2/14-06-2021 Κοινή Απόφαση  των υπουργείων Οικονομικών και  Παιδείας & Θρησκευμάτων, με έδρα την Προσύμνη Αργολίδας και στεγάστηκε στο παλαιό Δημοτικό σχολείο της Προσύμνης.

Σήμερα αριθμεί 96 μαθητές και μαθήτριες σε τρείς τάξεις Γυμνασίου (Α΄, Β΄, Γ΄) και πέντε τμήματα, ένα στην Γ΄τάξη και από δύο τμήματα στις τάξεις Α΄και Β΄. Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία θεσμοθετήθηκαν το 2003 και είναι  δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης με διευρυμένο πρόγραμμα και με έμφαση στις Καλές Τέχνες. Περιλαμβάνουν Γυμνάσιο και Λύκειο και ως υπερτοπικά – διαδημοτικά σχολεία μπορεί να δέχονται μαθητές από περισσότερους δήμους.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας είναι ένα από τα εννέα τέτοιου τύπου σχολεία που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και το μοναδικό στην Πελοπόννησο.

Το σχολείο αγκαλιάστηκε εξ΄ αρχής  από την κοινωνία και τους μαθητές  της Αργολίδας, γιατί προσέφερε διέξοδο για μια διαφορετικού τύπου εκπαίδευση στα παιδιά που το επιθυμούσαν.

Όμως το σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο υποδομών, τα οποία δεν έχουν λυθεί ακόμα παρόλο που έχουν περάσει τρία χρόνια από την ίδρυση του. Τα προβλήματα αυτά λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία του με αποτέλεσμα το σχολείο να μην παρέχει στους μαθητές του, το επίπεδο της εκπαίδευσης που δικαιούνται και δεν πληροί στο 100% τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Το σημαντικότερο πρόβλημα εστιάζεται στην έλλειψη ικανού αριθμού αιθουσών για την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών του. Το πρόβλημα διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο, όσο ο αριθμός των μαθητών αυξάνει  και μετά το τέλος της φετινής χρονιάς θα γίνει ακόμα εντονότερο, γιατί πλέον απαιτείται και η δημιουργία Λυκειακής Τάξης για να φοιτήσουν τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου.

Ο μεγάλος φόβος των μαθητών και των κηδεμόνων τους είναι ότι λόγω της έλλειψης αιθουσών, δεν θα ιδρυθεί και δεν θα λειτουργήσει Λυκειακή Τάξη την επόμενη χρονιά,

με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να αναγκαστούν να συνεχίσουν σε άλλου τύπου Λύκεια, χάνοντας την δυνατότητα και την ευκαιρία να ασχολούνται με κάτι που αγαπούν.

H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και αυτό οφείλει να παρέχει ισότιμη, προσβάσιμη και ποιοτική εκπαίδευση σε όλους και σε κάθε τύπο εκπαίδευσης. Η ίδρυση ενός σχολείου πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη στήριξη σε υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή ώστε το σχολείο να επιτελεί πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην περίπτωση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδας όπου η στήριξη που έχει δεχθεί από την πολιτεία μετά την ίδρυση του είναι μηδαμινή.

Τα παραπάνω προβλήματα έχουν γίνει γνωστά σε όλους, μέσα από τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, των ίδιων των μαθητών και των δικών μας κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, αλλά λύση στο πρόβλημα δεν έχει δοθεί. Όμως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστερήσεις γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και πρέπει το  στεγαστικό  πρόβλημα  να λυθεί άμεσα και να ιδρυθεί Λυκειακή Τάξη ώστε τα παιδιά της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου να συνεχίσουν και του χρόνου να φοιτούν στο σχολείο που επιθυμούν και αγαπούν.

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

–  Σε ποιες άμεσες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ώστε να λυθεί το πρόβλημα με την έλλειψη αιθουσών  που αντιμετωπίζει το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας και να ιδρυθεί Λυκειακή Τάξη ώστε οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το σχολείο τους;

Ο ερωτών βουλευτής

Ανδρέας Πουλάς

Σχετικά

Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα