Τι απαντά το Υπουργείο για το Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος

Απάντηση σε Ανδριανό για το Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος στο Κρανίδι: Αναμένεται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου του Υποκαταστήματος Ναυπλίου, ο οποίος, αφού έλαβε υπόψη του τα ισχύοντα δεδομένα, έχει ήδη επεξεργαστεί την πλέον προσήκουσα λύση.

Στην 3485/19-03-2024 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη διατήρησης σε λειτουργία του άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος στο Κρανίδι, απάντησε ο αρμόδιος Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Κυρανάκης επισυνάπτοντας έγγραφο του Πρόεδρου του ΔΣ του Ελληνικού Κτηματολογίου κ. Σ. Σακαρέτσιος.

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η σύσταση και λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο προβλέπεται περιοριστικά στο άρθρο 15 του ν. 4512/2018. Ειδικά και ως προς το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος, μετά την κατάργησή του με την υπ ́αρ. ΔΣ 267/21/15.01.2024 απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β ́ 205),η τοπική του αρμοδιότητα υπήχθη από την 19.03.2024 στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Ναυπλίου του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, που είναι αρμόδιο να τηρεί τα αρχεία και βιβλία του καταργηθέντος Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος.

Σύμφωνα με την τηρούμενη διοικητική διαδικασία (ΔΣ 202/3/20.10.2022), για την προσωρινή λειτουργία των αρχείων στους χώρους των πρώην καταργηθέντων Υποθηκοφυλακείων και τη ρύθμιση των σχετικών διαδικαστικών λεπτομερειών (ημέρες και ώρες λειτουργίας, μετακίνηση υπαλλήλων) εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, με σύμφωνη γνώμη Γενικού Διευθυντή, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του οικείου Υποκαταστήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, αναμένεται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου του Υποκαταστήματος Ναυπλίου, ο οποίος, αφού έλαβε υπόψη του τα ισχύοντα δεδομένα, έχει ήδη επεξεργαστεί την πλέον προσήκουσα λύση, με σχετική εισήγηση.

Τέλος, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο με αίσθημα ευθύνης ενεργεί για την μεταρρύθμιση της μετάβασης και της ανάληψης της αρμοδιότητας για την λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων σε αντικατάσταση των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ευδοκίμησή της».

 

Σχετικά

Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα