2μερη Εξάσκηση της ΕΟΔ Αργολίδας


Συνεχίστηκε για 2η μέρα η πανελλαδική εξάσκηση των μελών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-HELLENIC RESCUE TEAM με πάνω από 170
μέλη απ’ όλη την Ελλάδα.
Τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας – Hellenic Rescue Team of Argolis έλαβαν μέρος στην εξάσκηση στις Αφίδνες Αττικής.
Στόχος, ο αποτελεσματικότερος συντονισμός στο πεδίο μεταξύ των διασωστών, αλλά και η βέλτιστη χρήση του εξοπλισμού και των εργαλείων.
Ευχαριστούμε την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής – Hellenic Rescue Team of Attica για την ιδέα αλλά και την πρόσκληση αυτής της εξάσκησης.
Ευχαριστούμε την Pizza Fan Greece για την σίτιση μεγάλου μέρους των μελών.

Σχετικά

Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα