Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στην Τρίπολη

Σας καλούμε στις 9 Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει για α) Ενημέρωση και διατύπωση γνώμης σχετικά με το αρχιτεκτονικό σχέδιο ανάπλασης της Πλατείας Κολοκοτρώνη, το οποίο επισυνάπτεται και β) λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων: Κοινοτικά κτίρια (Αίθουσα ψυχαγωγίας και παλιό κοινοτικό γραφείο) της Κοινότητας Θάνα» (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196 (παρ.2α) του ν. 4555/2018)
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Αίθουσα – Βοηθητικός χώρος στο κατηργημένο Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Καλτεζών (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196 (παρ.2α) του ν. 4555/2018)
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Κατηργημένο Δημοτικό Σχολείο Λεβιδίου Β’ Κοινότητας Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196 (παρ.2α) του ν. 4555/2018)
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Αίθουσα στο κτίριο του Πνευματικού κέντρου Κοινότητας Αθήναιου (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196 (παρ.2α) του ν. 4555/2018)
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Πρώην Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Μανθυρέας του Δήμου Τρίπολης (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196 (παρ.2α) του ν. 4555/2018)
Περί αιτήματος του Προοδευτικού Συλλόγου Πικερνίου «Άγιος Γεώργιος» χρήσης δημοτικού ακινήτου: Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Πικερνίου
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και εγγραφή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ. ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ»
Παράταση μίσθωσης 5ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Τρίπολης
Ορισμός μελών για την ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207Α΄/5-11-2021)
Μίσθωση χώρου στέγασης Αποθήκης από το Δήμο Τρίπολης στην Κοινότητα Σταδίου της Δ.Ε. Τεγέας
Περί χρήσης του δημοτικού ακινήτου: “Κατηργημένο Δημοτικό Σχολείο Δαβιάς” στην Κοινότητα Τσελεπάκου
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου : “Πλατεία της Κοινότητας Κανδήλας” για την πραγματοποίηση παραδοσιακού πανηγυριού από 14-08-2024 έως 15-08-2024
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος θα εκτελεί χρέη Πρόεδρου στην Δημοτική Κοινότητα Καρδαρά
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος θα εκτελεί χρέη Πρόεδρου στην Δημοτική Κοινότητα Γαρέας
Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας με το Εργαστήριο Βασικών Επιστημών Υγείας (ΕΒΕΥ) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την υλοποίηση προγράμματος που αφορά στην υγεία
Έγκριση διέλευσης του 6ου Αγώνα Δρόμου Ειρήνης «Γρηγόρης Λαμπράκης» και παραχώρησης των χώρων διεξαγωγής και διέλευσής τους
Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, στην Κοινότητα Περθωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης, του Δήμου Τρίπολης
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή χορήγησης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενα επ’αμοιβή πρόσωπα.
Εξώδικος συμβιβασμός και καθορισμός τιμήματος για την απαλλοτρίωση ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Μπεντεβή Χρήστου, Μπεντεβή Αναστασίας κλπ. επί των οδών Χρονά, Ηφαίστου και Ανωνύμου στο Ο.Τ. 139γ του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρίπολης
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 169/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 170/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην Πλατεία Πετρινού (Ο.Τ. 331) και στους πεζοδρόμους μεταξύ των Ο.Τ. 331 & 332Α-332 και Ο.Τ. 331 & 330
Έγκριση κοπής δέντρων
Ανάκληση της 147/2024 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:69ΛΤΩΗΡ-Ξ8Ψ) και διατήρηση της αρμοδιότητας Διαχείρισης των Κληροδοτημάτων – Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης, του Δήμου Τρίπολης
Περί χρήσης του δημοτικού ακινήτου : πρώην Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Παναγίτσας
Μίσθωση ενός (01) ακινήτου – οικοπέδου για δημιουργία ανοικτού χώρου στάθμευσης τροχοφόρων στον Δήμο Τρίπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας
Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στα Δ. ΙΕΚ και τα Σ.Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης
Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή του στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2023
Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Τρίπολης
Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή του στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2023
ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σχετικά

Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα