Καθαρισμός οικοπέδων στο Δήμο Άργους – Μυκηνών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ενημερώνει τους δημότες να προβούν το συντομότερο δυνατό στον καθαρισμό των οικοπέδων ιδιοκτησίας τους (εφόσον απαιτείται και δεν το έχουν πράξει), διότι με την είσοδο στη θερινή περίοδο, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών και άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1.26 του Ν.3852/2010 αναφέρεται πως αυτή τη χρονική συγκυρία είναι επιβαλλόμενη: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (0,50€) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Καλούνται επομένως οι δημότες να προβούν μέχρι την 30η Απριλίου 2024 στον καθαρισμό και απομάκρυνση χόρτων, σκουπιδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους, καθώς και στην περιοδική επιμέλειά τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ή ταχείας επέκτασής της (Ν.5037/2023, άρθρο 266).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6934840162, 6936065952

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος

 

Σχετικά

Advertismentspot_img

Περισσότερα