32 °C Argos, GR
10 Αυγούστου 2022

Πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου Δ.Καμπόσος: Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την Πελοπόννησος ΑΕ ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε

 

Επιστολή του προέδρου της ΠΕΔ, δημάρχου Άργους Μυκηνών Δ. Καμπόσου σχετικά με το αίτημά του οργάνου για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για την περεταίρω διαλεύκανση του ελλείματος.

[hfe_template id='397365']

Η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» αποτελεί Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ της οποίας μέτοχοι της, είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά ποσοστό 50% και η ΠΕΔ Πελοποννήσου κατά ποσοστό 50% και κατά αυτόν τον τρόπο οι δύο πλευρές είμαστε ίσοι μέτοχοι της ανωτέρω εταιρείας.

Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω μετόχων στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δεσμεύονται ΜΟΝΟ από τις αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων τα οποία και εκπροσωπούν.

Επανειλημμένα σε έγγραφα του Περιφερειάρχη γίνεται αναφορά σε πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ωστόσο το συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενα αναφερόμενο πόρισμα, ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε ως μετόχου της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.», ενώ θα έπρεπε, ούτε καμία πιθανή αλληλογραφία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τα οποία με την παρούσα αιτούμεθα να μας προσκομιστούν.

Αντ’ αυτού μας έχει κοινοποιηθεί «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ» πορίσματος των Ορκωτών Ελεγκτών TGS Α.Ε., στην οποία της ανατέθηκε στις 22.07.2020 διαχειριστικός έλεγχος προγραμματικών συμβάσεων και το πόρισμα της παραδόθηκε στις 14.08.2020 σε λιγότερο από 20 ημέρες (!!!!!), ΣΧΕΔΙΟ που ποτέ δεν συζητήθηκε ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» ούτε στη Γενική Συνέλευση αυτής, παρά της βαρύτητας που έχει προσδοθεί στο παραπάνω έγγραφο.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2020 το μόνο που συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019, όπως αυτές συντάχθηκαν με ευθύνη της νέας Διοίκησης και των υπηρεσιακών παραγόντων της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» και αποτυπώνουν τις επιλογές της. Ο Ορκωτός δε που ήλεγξε τις καταστάσεις της εταιρείας, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ: «Εμείς ως ορκωτοί πιστοποιούμε τις συναλλαγές αν δηλαδή εμφανίζονται ορθά στις οικονομικές καταστάσεις» (αυτή ήταν η εντολή για έλεγχο που είχαν) και επίσης ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ «ΟΤΙ ΑΛΛΟ Ο διαχειριστικός έλεγχος και άλλο η πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων». Σε πνεύμα συναίνεσης και εξεύρεσης λύσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Πελοποννήσου αποφάσισε να προταθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ούτως ώστε να μην αλλοιωθεί η μετοχική σύνθεση των κοινών μετοχών της εταιρείας και το υφιστάμενο διοικητικό καθεστώς, όπως κατ’ επανάληψη και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας έχει δηλώσει.

Ο κ. Νίκας με επιστολή του την 11.11.2020 αναφέρει ότι η πρόταση της ΠΕΔ για έκδοση προνομιούχων μετοχών δεν επιτρέπεται από το άρθρο 194 παρ. α’ του Ν.3852/2010. Προφανώς ο Περιφερειάρχης αναφέρεται στο άρθρο 194 παρ 2 εδ.α’ του Ν.3852/2010 όπου εκεί προβλέπεται ότι όταν σε Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ όπου συμμετέχουν Περιφέρειες και Δήμοι αλλά και φορείς του Δημοσίου Τομέα, Συνεταιρισμοί, Επιστημονικοί φορείς, Επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων καθώς και Τράπεζες και Πιστωτικά ιδρύματα τότε οι Δήμοι και οι λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2, ο Νομοθέτης προβλέπει να διατηρούν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κοινές μετοχές προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα αντιπροσωπεύουν αθροιστικά την πλειοψηφία του κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» Οι μέτοχοι είναι αποκλειστικά φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 194 παρ. 2 εδ.α’ και μπορούν να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του

N.4548/2018. Στη συνεδρίαση της ΓΣ της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» στις 12 Νοεμβρίου ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Λαμπρόπουλος εξέφρασε τις ίδιες θέσεις με τον κ. Περιφερειάρχη και ακολούθως ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών κ. Δημήτριος Καμπόσος ζήτησε να ληφθεί απόφαση από τη ΓΣ να οριστούν Ορκωτοί Ελεγκτές οι οποίοι θα προβούν σε διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2019, στην οποία έγιναν οι εγγραφές που οδήγησαν στην μετατροπή των ιδίων κεφαλαίων σε αρνητικά αλλά και η εγγραφή υποχρέωσης προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ένας εκ των σοβαροτάτων λόγων που ζητάμε τα παραπάνω είναι και το ότι, ο Ορκωτός Λογιστής που ήλεγξε την χρήση τους 2019 αναφέρει κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ»: «ΕΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΤΕ ΩΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ» δηλαδή θα αποσβεστεί η υποχρέωση με την απαίτηση και η ζημία (έλλειμμα) με το έσοδο, που σημαίνει ότι ουδεμία υποχρέωση θα υπάρχει της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» (για αυτόν τον λόγο ζητάμε και την περαιτέρω διερεύνηση).

Ακολούθως ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ζήτησε την διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου να μεταφέρει στον Περιφερειάρχη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο το αίτημά μας και να τοποθετηθούν σχετικά. Θεωρούμε ότι ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο ως υπέρμαχοι της Διαφάνειας δεν θα αρνηθούν την πρόταση της ΠΕΔ για τον παραπάνω έλεγχο, άλλως δηλώνουμε ότι διατηρούμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας που μας παρέχει ο Νόμος ως μέτοχοι της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ.»

Δηλώνω ότι με άμεση πρόσκλησή μου θα καλέσω σε συνεδρίαση το ΔΣ της ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση που υπέβαλα στη ΓΣ της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» και θεωρώ ότι και ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας στη ΓΣ θα προσέλθει στην συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο προφανώς δεν θα αρνηθεί το εύλογο αίτημά μας για έλεγχο προς διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Τούτο το ζητάμε διότι το αντικείμενο απαίτησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο που εκφράζει το 50% είναι να βάλουμε χρήματα τα οποία δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο σε δύο διαφορετικές εκθέσεις παρουσιάζεται με διαφορετικά «ελλείμματα.» (έκθεση της TGS και Οικονομικές Καταστάσεις 2019). Σε περίπτωση όμως που αρνηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο δλδ ο ένας εταίρος κάτοχος του 50%, το νομικό μας τμήμα, μας υπέδειξε να αιτηθούμε τη λήψη εισαγγελικής παραγγελίας ώστε να διενεργηθεί ο έλεγχος. Διαφορετικά οποιαδήποτε άρνηση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα σηματοδοτούσε αλαζονεία, αδιαφάνεια και πορεία προς το κλείσιμο της εταιρείας, κάτι το οποίο όλοι απευχόμεθα.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος ΠΕΔ & Δήμαρχος Άργους Μυκηνών
Δημήτρης Καμπόσος

Περισσότερα Άρθρα

Άκης Πετρετζίκης: Γίγαντες τηγανητοί με κουρκούτι

Αυτή την εκδοχή δεν την έχεις φανταστεί. Τα φασόλια θεωρούνται υπερτροφή μιας και είναι εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών και φυτικών ινών!  Δοκίμασέ τα τηγανητά με κουρκούτι και αναθεώρησε ό,τι ξέρεις! Για τη σάλτσα bbq [hfe_template id=’397365′] 1 κρεμμύδι 2 κ.σ. ελαιόλαδο 2-3 σκ. σκόρδο 4 κ.σ. ζάχαρη μαύρη μαλακή 2 κλ. δεντρολίβανο 1 κ.γ. ρίγανη 1/2 […]

Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 20:00, θα παραστεί και θα απευθύνει ομιλία σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον COVID-19. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». [hfe_template id=’397365′] Share on FacebookTweetFollow usΑποθήκευση