30 °C Argos, GR
13 Αυγούστου 2022

«Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ανακλήθηκε από 17-2-2020 η απόφαση χορήγησης άδειας της κεραίας πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους»  

Σε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας, κ. Ανδρέας Πουλάς με την οποία ζητούσε την άμεση απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας από γειτνιάζον κτίριο με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 4635/2019 σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 – 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

[hfe_template id='397365']

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019 που διέπει την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών στην ξηρά, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία και τα σχετικά μέτρα προφύλαξης, εξετάζει – και εγκρίνει ή απορρίπτει – τις υποβληθείσες μελέτες ραδιοεκπομπών, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν την τήρηση των ανωτέρω ορίων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ. Επίσης αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις είναι η οικεία Περιφέρεια.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των εν λόγω κατασκευών κεραιών ασκείται δεσμίως και όχι κατά διακριτική ευχέρεια, και ως εκ τούτου εφόσον πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.

Η δε ανάκληση για τις ήδη αδειοδοτημένες κατασκευές κεραιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην ξηρά υπ’ αρ. 661/2/19-7-2012 Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012). Πιο συγκεκριμένα όταν ανακληθεί η χορηγηθείσα έγκριση ή θετική γνωμάτευση άλλης υπηρεσίας ή όταν υπάρχει τουλάχιστον μία αιτιολογημένη οριστική απόρριψη της μελέτης ή της αίτησης που έχει υποβλήθεί προς έγκριση σε αρμόδια υπηρεσία και αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας.

Βάσει των ανωτέρω η υπηρεσία μας με την υπ’ αριθμ. 35001/17-02-2020 προχώρησε σε ανάκληση της υπ’ αριθμ. 6751/Φ610/23/9/2011 απόφασή της διά της οποίας είχε χορηγηθεί στην Εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών   Άδεια κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη θέση ΔΥΤΙΚΟ ΑΡΓΟΣ (1101128) επί της οδού Φορονέως 355 Δ. Άργους- Μυκηνών Π.Ε. Αργολίδος, λόγω της προγενέστερης Απόφασης ανάκλησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σύμφωνα με την οποία κατά το χρόνο έκδοσής της δεν είχε τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας η υπ’ αριθμ. Φ5Β/1380/4-3-2011 απόφαση της Δ’ ΕΠΚΑ, σύμφωνα με την οποία δεν εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση του ανωτέρω σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας».

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα

Γιάννης Μανιάτης: Δείγμα ποιότητας της νέας γενιάς…

Η ζωή των κανονικών ανθρώπων συνεχίζεται, παρά τη Μέρκελ, τον Τσίπρα, τον Καμμένο. Με αφορμή τη σημερινή επερώτησή μας στη Βουλή για την καταστροφική πολιτική ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στη γεωργία… Οι φοιτητές μου στο ΠΑΠΕΙ, Αντ. Χριστοφόρου κ Παν. Μπέσσας, παρουσίασαν την Πτυχιακή τους εργασία: «Αειφορικό Ψηφιακό Θερμοκήπιο και Τηλεδιαχείρισή του». Δημιούργησαν το πιλοτικό υπόδειγμα ψηφιακού θερμοκηπίου […]